Metsa teenused
mets

TEENUSED

metsakinnistuost

METSAKINNISTUTE OST

 

Kui soovite müüa oma metsakinnistut, siis olete jõudnud õigesse kohta. Igale metsaomanikule on oluline teada, mis on tema metsamaa väärtus. Meie teeme Teie metsale konkurentisvõimelise hinna. Ostame kasvavat metsa, raiutud meta, metsamaad ning aitame teid ka teistes küsimustes. Metsakinnistud võivad asuda ka looduskaitsealadel.

 

Kuidas kujuneb metsa hind?

 • Metsakinnistu asukoht
 • Metsa vanusest
 • Puuliikidest
 • Puidu kvaliteedist

PÕLLUMAADE OST

 

Ostame otse omanikelt põllumaad üle Eesti. Oleme huvitatud ka heina- ja rohumaadest ning võsastunud põllumaadest, mille põllumajanduslik väärtus on võimalik taastada. Teeme ise põllumaale konkurentisvõimelise hinna!

Mis mõjutavad põllumaa hinda?

 • Mullaviljakus
 • Põllumaa asukoht
 • Varasem maakasutus
 • Looduskaitselised piirangud
põllumaa ost
põllumaa ost

PÕLLUMAADE OST

 

Ostame otse omanikelt põllumaad üle Eesti. Oleme huvitatud ka heina- ja rohumaadest ning võsastunud põllumaadest, mille põllumajanduslik väärtus on võimalik taastada. Teeme ise põllumaale konkurentisvõimelise hinna!

Mis mõjutavad põllumaa hinda?

 • Mullaviljakus
 • Põllumaa asukoht
 • Varasem maakasutus
 • Looduskaitselised piirangud
raieõiguse ost

RAIEÕIGUSE OST

 

Ostame metsamaterjali raieõigusena kogu sortimendi ulatuses, samuti raiejäätmeid ja hakkepuitu. Metsamaterjali ostame ka eelnevalt raiutud ja laoplatsile virnastatult. Omame pikaajalisi suhteid suuremate saeveskitega. Pakume konkurentisvõimelist hinda erinevate sortimentide eest k.a küttepuidule ja hakke tootmiseks sobivale metsamaterjalile.

 

Tegurid, mis mõjutavad raieõiguse hinda?

 • Raiemaht tm
 • Ligipääs
 • Kasvukohatüüp
 • Metsamaterjali kvaliteet ja sortiment
 • Väljaveo pikkus 
 • Looduskaitselised piirangud 
 • Laoplatsi kaugus saeveskist

METSAKAVA KOOSTAMINE

 

Metsa inventeerimine annab metsaomanikule ideaalse ülevaate metsa tagavarade suurusest, seisundist väärtusest, selleks et kavandada pikaajalisi metsamajanduslikke tegevusi. Kasvava metsa jaoks muutub metsakava kohustuslikuks, kui metsaomanikul on soov oma metsa majandada või plaanitakse teha metsa raietöid. Meie aitame Teie metsa inventeerida ja koostada metsamajandamiskava tuleviku tarbeks.

Metsamajandamiskavast saate teada:

 

 • Milline on seis Teie metsas
 • Kunas mets saavutab raieküpsuse
 • Milliseid puid tuleks raiuda
 • Milline on mets pärast raiet
 • Kui suur on uue metsa juurdekasv
 • Kunas ja kuidas majandada erinevaid metsaosi
metsakavade koostamine
metsakavade koostamine

METSAKAVA KOOSTAMINE

 

Metsa inventeerimine annab metsaomanikule ideaalse ülevaate metsa tagavarade suurusest, seisundist väärtusest, selleks et kavandada pikaajalisi metsamajanduslikke tegevusi. Kasvava metsa jaoks muutub metsakava kohustuslikuks, kui metsaomanikul on soov oma metsa majandada või plaanitakse teha metsa raietöid. Meie aitame Teie metsa inventeerida ja koostada metsamajandamiskava tuleviku tarbeks.

Metsamajandamiskavast saate teada:

 

 • Milline on seis Teie metsas
 • Kunas mets saavutab raieküpsuse
 • Milliseid puid tuleks raiuda
 • Milline on mets pärast raiet
 • Kui suur on uue metsa juurdekasv
 • Kunas ja kuidas majandada erinevaid metsaosi
metsa uuendamine

METSA UUENDAMINE

 

Jätkusuutliku metsamajandamise tagamiseks tuleb hoolitseda kõikide lageraielankide uuenemise eest. Metsauuendamisviis sõltub eelkõige mulla niiskustingimustest ning sellest tulenevalt otsustame, kas jätame ala looduslikule uuendusele või kasutame uue metsapõlve rajamiseks istutamist, puuseemnete külvi. Metsauuendustöid planeerime nii, et uues metsapõlvkonnas peab kasvama lühima ajaga ja optimaalseima kuluga kasvukohale parim peapuuliigiga puist.

Meie teenused:

 

 • Maapinna ettevalmistamine ketasadraga
 • Puude istutamine (kuusk, mänd, kask)
 • Külvamine (mänd, kask)

KONTAKT

Hans Teder

+372 5381 0616
hans@metsandus.ee

Rene Vähi

+372 506 8565
info@metsandus.ee

Teder OÜ

Registrikood: 14830372
Aeru 10-3, Tartu