metsa ost

METSAKINNISTUTE OST


 

Kui soovite müüa oma metsakinnistut, siis olete jõudnud õigesse kohta.

põllumaa ost

PÕLLUMAADE OST


 

Ostame otse omanikelt põllumaad üle Eesti.

raieõiguse ost

RAIEÕIGUSE OST


 

Kui soovite müüa oma metsakinnistut, siis olete jõudnud õigesse kohta.

MEIST

Oleme ettevõte, kes hoolib et Eesti metsad säiliksid ka meie tulevastele põlvedele. Et oleks igal eestlasel koht, kus käia ja puhata. Mets on alati pakkunud peavarju loomadele ja tervendanud inimesi. Hoiame seda üheskoos. Meid on alati õpetatud, et sealt kust võtad, pane alati tagasi. Metsafirmana ostame konkurentsivõimeliste hindadega metsakinnistuid, põllumaid ja raieõigust, et maad ja metsad jääksid meitele. Vähestena Eestis istutame ka metsa tagasi. Meie jaoks ei ole tähtis metsalt saadud tulu, vaid tähtsam on see, et metsa liigirikkus säiliks ja mets oleks õigesti majandatud. Meie ambitsioonikas meeskond on Teile alati abiks erinevates küsimustes.

TEENUSED

Metsakinnistute ost

Kui soovite müüa oma metsakinnistut, siis olete jõudnud õigesse kohta. Igale metsaomanikule on oluline teada, mis on tema metsamaa väärtus. Meie teeme Teie metsale konkurentisvõimelise hinna. Ostame kasvavat metsa, raiutud meta, metsamaad ning aitame teid ka teistes küsimustes. Metsakinnistud võivad asuda ka looduskaitsealadel.

Loe edasi...

Põllumaade ost

Ostame otse omanikelt põllumaad üle Eesti. Oleme huvitatud ka heina- ja rohumaadest ning võsastunud põllumaadest, mille põllumajanduslik väärtus on võimalik taastada. Teeme ise põllumaale konkurentisvõimelise hinna!

Loe edasi...

Raieõiguse ost

Ostame metsamaterjali raieõigusena kogu sortimendi ulatuses, samuti raiejäätmeid ja hakkepuitu. Metsamaterjali ostame ka eelnevalt raiutud ja laoplatsile virnastatult. Omame pikaajalisi suhteid suuremate saeveskitega. Pakume konkurentisvõimelist hinda erinevate sortimentide eest k.a küttepuidule ja hakke tootmiseks sobivale metsamaterjalile.

Loe edasi...

Metsakava koostamine

Metsa inventeerimine annab metsaomanikule ideaalse ülevaate metsa tagavarade suurusest, seisundist väärtusest, selleks et kavandada pikaajalisi metsamajanduslikke tegevusi. Kasvava metsa jaoks muutub metsakava kohustuslikuks, kui metsaomanikul on soov oma metsa majandada või plaanitakse teha metsa raietöid. Meie aitame Teie metsa inventeerida ja koostada metsamajandamiskava tuleviku tarbeks.

Loe edasi...

Metsa uuendamine

Jätkusuutliku metsamajandamise tagamiseks tuleb hoolitseda kõikide lageraielankide uuenemise eest. Metsauuendamisviis sõltub eelkõige mulla niiskustingimustest ning sellest tulenevalt otsustame, kas jätame ala looduslikule uuendusele või kasutame uue metsapõlve rajamiseks istutamist, puuseemnete külvi. Metsauuendustöid planeerime nii, et uues metsapõlvkonnas peab kasvama lühima ajaga ja optimaalseima kuluga kasvukohale parim peapuuliigiga puist.

Loe edasi...

HINNAPÄRING

metsa ost

KOOSTÖÖPARTNERID

logo
armets
Mapomets
Metsäforest
adamar
landeker-1-300x186
Baltic Grain Trade

KONTAKT

Hans Teder

+372 5381 0616
hans@metsandus.ee

Urmas Kittus

+372 50 41 299
urmas@metsandus.ee

Rene Vähi

+372 506 8565
info@metsandus.ee

Ivari Pihl

+372 58 626 003
ivari@metsandus.ee

Teder OÜ

Registrikood: 14830372
Aeru 10-3, Tartu